Vestliskrenten Boligsameie

Vestliskrenten Boligsameie består av 4 terrasseblokker med 5 etasjer – 16 oppganger og 276 boenheter. Bebyggelsen er oppført av Selvaagbygg i 1973/74. SP har utført flere prosjekter i sameiet, blant annet betongrehabilitering av fasader, etablert ny gangvei, asfaltering av internveier, utskifting av gangbroer og rekkverk og nytt avfallsanlegg. 

Totalentreprenør:
Selvaag Prosjekt AS (SP)

Type eiendom:
Boligsameie

Antall leiligheter:
276

Utførelse:
2014 -