Rør og Våtrom

I eldre bygninger oppstår det ofte lekkasjer fra sluk, vann- og avløpsrør. Kontinuerlig kontroll og det å utbedre før lekkasjen oppstår er derfor skadeforebyggende og viktig. Skadene oppstår veldig ofte ved rehabilitering av bad- og våtrom inne i de enkelte leilighetene, og det er da viktig at det er fagfolk som utfører og har kontroll med de utbedringer og rehabiliteringer som foretas. SP har høy kompetanse på området, og har gjennomført flere vellykkede prosjekter innen rør – og våtrom.