Nygård Terrasse Boligsameie

Boligsameie Nygård Terrasse består av 5 terrasserte blokker med 165 leiligheter oppført av Selvaagbygg i 1983. SP har utarbeidet tilstandsvurdering av boligsameiets bygningsmasse. Med bakgrunn i tilstandsvurdering har SP utført takrehabilitering og betongrehabilitering i sameiets garasjer.

Totalentreprenør:
Selvaag Prosjekt AS (SP)

Type eiendom:
Boligsameie

Antall leiligheter:
165

Utførelse:
2014 – 2016