Næring

Selvaag Prosjekt har opparbeidet seg bred erfaring i utvikling og verdioptimalisering av næringseiendom, både på eiersiden og leietakersiden ved :

  • Teknisk oppgradering – infrastruktur og kommunikasjonsveier
  • Innredning av restauranter, butikker, gallerier, treningsstudioer mm
  • Refundamentering, øke etasjehøyder og næringsvolum innenfor bestående bygning
  • Utvikling i samarbeid med antikvariske myndigheter
  • Utvikling i samarbeid med antikvariske myndigheter
  • Fasadeendringer
  • Restaurering av verneverdig bebyggelse
  • Kontorinnredning
  • Etablering av uteservering knyttet til serveringssteder