Innbygging

Innglassing av terrasser

Selvaag Prosjekt har utviklet 2 ulike vinterhage løsninger for Selvaag blokker, en uisolert og en isolert variant som begge er myndighetsgodkjente. Begge variantene består av skyvedør løsning, skyvedørene er tredelt og kan skyves uavhengig av hverandre.  Ved innglassing utvider man brukstiden, slik at man kan benytte seg av terrassen i en mye lenger periode, tidlig vår – og sen høst. Dette tiltaket øker også verdien på boligen. 

Innbygging av balkonger 

Selvaag Prosjekt har utviklet innbygging av balkonger for Selvaag blokker, løsningen er myndighetsgodkjent.

Tiltaket medfører at eksisterende yttervegg og rekkverk fjernes, og ny yttervegg monteres i ytterkant av eksisterende dekkeforkant slik at balkongen blir en del av innvendige boarealet. Dette tiltaket øker boligens potensiale samt medfører stor verdiøkning av leiligheten ettersom boarealet øker.