Hoffsgrenda Borettslag

Hoffsgrenda Borettslag består av 10 terrasseblokker med til sammen 316 leiligheter. Borettslaget ligger på Skøyen og ble bygget av Selvaagbygg i 1982. SP har har rehabilitert bygningsmassen og prosjektet har bestått av følgende: langfasader, gavlfasader, terrasser, nytt rekkverk på inngangssiden, trapperom og garasjeanlegg. 

Totalentreprenør:
Selvaag Prosjekt (SP)

Type eiendom:
Borettslag

Antall leiligheter:
316

Utførelse:
2015 - 2017