Fasaderehabilitering

Mange borettslag og boligsameier har behov for rehabilitering / fornying av fasader. Vi hjelper oppdragsgiver med å komme frem til gode løsninger, ser på hva som er nødvending og hensiktsmessig samt utarbeider skisser med forslag til nye utrykk. Selvaag Prosjekt har gjennomført flere vellykkede rehabiliteringer, med tiltak som:   

  • Etterisolering
  • Bytte av vindu og dører
  • Oppgradere /fornye fasader 
  • Bytte ut blomsterkasser til tidsriktig rekkverk i glass og aluminium 
  • Bytte ut trerekkverk til tidsriktig rekkverk i glass og aluminium 
  • Betongrehabilitering