Betongrehabilitering

Selvaag Prosjekt har opparbeidet seg høy kompetanse på betongrehabilitering og kan gi råd og veiledning. Betongskader bør bli utbedret så tidlig som mulig for å sikre at konstruksjonen fungerer som den skal, for å forebygge videre skadeutvikling og for å redusere fremtidige kostnader. Erfaring viser at skadeomfanget på betong øker raskt og at utbedrings-/reparasjonskostnadene stiger mye med økende skadeomfang. Når betongskadene er kartlagt foreslår vi riktige utbedringsmetoder og omfang.