Avfallsanlegg

Selvaag prosjekt har god erfaring med å etablere avfallsanlegg. Vanligvis ser vi på to typer avfallssystemer som på sikt vil bli etablert i Oslo og Akershus. 

  1. Type METRO er selvkomprimerende, dypoppsamlende avfallsbrønn som er en hygienisk avfallsløsning, som oppbevarer avfallet kjølig under bakken. Medfører at lukt minimeres og skadedyr ikke får tilgang til avfall. Systemet er brannsikkert, med lave driftskostnader, tilfredsstiller kravet til universell utforming og TEK 10. 
  2. Type Molok Silo er et system som samler avfall under bakken og i beholderen over bakkenivå i sekker. Avfallet komprimeres av tyngdekraften. Lukt kan også forekomme fra denne typen dypoppsamler, da deler av avfallet ligger over bakken. Siloene er ikke universelt utformet, men er egnet for håndtering av lange og store gjenstander.